Organizacja Marynarzy Kontraktowych
NSZZ "Solidarność"

jest organizacją związkową niezależną od pracodawców, która wchodzi w skład Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność afiliowanej w ITF i ETF.

Przystępując do naszej organizacji automatycznie stajesz się członkiem ITF i ETF.

KSM Logo    ITF Logo    ETF Logo

Tylko poprzez przynależność do związku zawodowego afiliowanego w ITF i ETF możesz zostać członkiem tych federacji - ITF Polska -

Nasza Organizacja jest otwarta dla wszystkich marynarzy zatrudnianych przez pracodawców zagranicznych lub przez pracodawców polskich, u których nie działają inne organizacje związkowe.
Ludzie morza pracujący za granicą powinni posiadać miejsce, które ich jednoczy w Polsce. Organizację, do której mogą się zwrócić o pomoc. Związek, który ich godnie reprezentuje.

Chcesz wspomóc walkę z nieuczciwością, która spotyka wielu marynarzy na świecie?
Tylko związki zawodowe afiliowane w ITF walczą z tym każdego dnia.
Należąc do ITF wspierasz tę walkę.

2016-02-10
Zapraszamy marynarzy na amatorski turniej darta amerykańskiego otwarty dla wszystkich marynarzy z OMK bez względu na umiejętności/ Jest możliwość zaproszenia osób towarzyszących.
2016-02-08
Rekomendujemy i proponujemy przekazać 1 % podatku na Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER KRS 0000124837 ze wskazaniem na cel szczegółowy - SMERFNY FUNDUSZ GARGAMELA -
2016-02-02
OMK odświeżyło kontakt z Panem Leszkiem Olejniczakiem z Deutsche Vermogensberatung w sprawach warunków pracy i świadczeń socjalnych dla polskich marynarzy pracujących dla armatorów niemieckich na warunkach niemieckich.