Organizacja Marynarzy Kontraktowych
NSZZ "Solidarność"

jest organizacją związkową niezależną od pracodawców, która wchodzi w skład Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność afiliowanej w ITF i ETF.

Przystępując do naszej organizacji automatycznie stajesz się członkiem ITF i ETF.

KSM Logo    ITF Logo    ETF Logo

Tylko poprzez przynależność do związku zawodowego afiliowanego w ITF i ETF możesz zostać członkiem tych federacji - ITF Polska -

Nasza Organizacja jest otwarta dla wszystkich marynarzy zatrudnianych przez pracodawców zagranicznych lub przez pracodawców polskich, u których nie działają inne organizacje związkowe.
Ludzie morza pracujący za granicą powinni posiadać miejsce, które ich jednoczy w Polsce. Organizację, do której mogą się zwrócić o pomoc. Związek, który ich godnie reprezentuje.

Chcesz wspomóc walkę z nieuczciwością, która spotyka wielu marynarzy na świecie?
Tylko związki zawodowe afiliowane w ITF walczą z tym każdego dnia.
Należąc do ITF wspierasz tę walkę.

2016-08-31
ITF wyraziła solidarność z Nautilus NL/FNV Waterbouw w Holandii w sprawie masowych zwolnień wykwalifikowanych marynarzy zaniżających jakość wykonywanej pracy. Boskalis planuje zwolnić 650 osób w wymiarze międzynarodowym wliczając w to 150 osób z Holandii oraz zezłomować 24 statki. Te działania zostały zaplanowane pomimo faktu, iż firma osiągnęła zysk 440 milionów EUR w roku 2015 i 148 mln EUR w pierwszej połowie roku 2016.
2016-08-30
Z uwagi na częste zgłaszanie przez marynarzy szeregowych w wieku 40+ informacji o znacznych trudnościach w znalezieniu pracy, przeanalizowaliśmy treści ogłoszeń, jakie umieszczają armatorzy i agencje pośrednictwa pracy.Śledząc oferty pracy zamieszczane na ogólnopolskich portalach pracy oraz podczas rozmów z agencjami pośrednictwa pracy i armatorami uzyskaliśmy informację, że często poszukiwani są marynarze z certyfikowaną umiejętnością spawania.
2016-08-29
30 sierpnia obchodzić będziemy 36. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania NSZZ ?Solidarność?. Zapraszamy uroczystości rocznicowe oraz imprezy towarzyszące Program obchodów 36. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność"...