Organizacja Marynarzy Kontraktowych
NSZZ "Solidarność"

jest organizacją związkową niezależną od pracodawców, która wchodzi w skład Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność afiliowanej w ITF i ETF.

Przystępując do naszej organizacji automatycznie stajesz się członkiem ITF i ETF.

KSM Logo    ITF Logo    ETF Logo

Tylko poprzez przynależność do związku zawodowego afiliowanego w ITF i ETF możesz zostać członkiem tych federacji - ITF Polska -

Nasza Organizacja jest otwarta dla wszystkich marynarzy zatrudnianych przez pracodawców zagranicznych lub przez pracodawców polskich, u których nie działają inne organizacje związkowe.
Ludzie morza pracujący za granicą powinni posiadać miejsce, które ich jednoczy w Polsce. Organizację, do której mogą się zwrócić o pomoc. Związek, który ich godnie reprezentuje.

Chcesz wspomóc walkę z nieuczciwością, która spotyka wielu marynarzy na świecie?
Tylko związki zawodowe afiliowane w ITF walczą z tym każdego dnia.
Należąc do ITF wspierasz tę walkę.

2015-11-25
Informujemy wszystkich zainteresowanych, iż dnia 10 listopada w Dzienniku Ustaw na pozycji 1856 ogłoszono nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich. Uwzględnia ono specyficzną sytuację absolwentów studiów zaocznych, z lat 2006-2011 którym odmówiono możliwości przystąpienia do egzaminu na poziom zarządzania ze względu na brak akredytacji AM do kształcenia na tym poziomie. Na podstawie nowego rozporządzenie będzie można odbyć odrębne szkolenie uprawniające przystąpienie do egzaminu.
Zapraszamy marynarzy z naszej Organizacji na wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości organizowane w dniu 11 listopada 2015 r. w Szczecinie.