ITF - logo ETF - logo Fair shipping - logo
OMK is a member of National Maritime Section NSZZ Solidarność Affiliated to ITF and ETF
Przyłącz się do nas! Kliknij i wypełnij deklarację!
Uwaga na przejmowanie obowiązku opłacania składek do ZUS
2022-06-30
W związku z niepewną sytuacją na rynku ubezpieczeń społecznych polskich marynarzy, przypominamy poniżej kilka istotnych zasad:
  • dla marynarzy z EU/EOG pracujących na statkach bander EU/EOG wiodącym ustawodawstwem są przepisy kraju bandery w tym także system ubezpieczeń społecznych,
  • obwiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne  oraz wdrożenia właściwego systemu ubezpieczeń spoczywa na pracodawcy, niezależnie czy to jest pracodawca z Polski czy pracodawca z innego kraju w UE,
  • umowy dwustronne pomiędzy zainteresowanymi krajami z UE mogą wprowadzić zmiany do powyższej zasady,
  • indywidualne wnioski pracowników o zmianę ustawodawstwa właściwego mogą być uznane za zgodą instytucji z kraju pochodzenie pracownika oraz kraju wykonywania pracy,
  • w przypadku zawarcia skutecznej umowy i przeniesieniu obowiązku ubezpieczenia społecznego do Polski, jeżeli umowy nie stanowią inaczej, obowiązek opłacenia składek spoczywa na pracodawcy zagranicznym (który musi uzyskać NIP oraz właściwe zarejestrować się w ZUS),
  • jest możliwość aby pracownik z Polski przejął obowiązku płatnika wszystkich składek do ZUS także w imieniu pracodawcy. W takim przypadku należy pamiętać, iż na stronie odprowadzającej składki spoczywają wszelkie obowiązki, w tym egzekucyjny. Oznacza to, iż w przypadku gdy pracodawca nie przekaże składek do pracownika to ZUS będzie wymagał uregulowania zaległości jedynie od pracownika, włącznie z postępowaniem komorniczym.
  • w przypadku braku przepisów odrębnych składki w ZUS są ustalane od całkowitego przychodu.

 

 

T.L.

 

Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe są wyrażone w procentach i wynoszą:

na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy

na ubezpieczenia rentowe – 8,00% podstawy

na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy

na ubezpieczenie wypadkowe: stopa procentowa jest zróżnicowana i zależy od liczby osób ubezpieczonych oraz branży, w której działa firma. Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności).

Dodatkowo składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 2,45% podstawy

Zdrowotne NFZ – 9% podstawy

2022-09-19
OMK NEWS - Twoje źródło informacji na morzu. Informujemy, że wysłaliśmy na wskazane adresy e-mail kolejne wydanie OMK NEWS - Twoje źródło wiadomości na morzu w formie pdf ( tylko 348 KB )
2022-09-19
Regularnie przypominamy marynarzom o istnieniu tzw. Karty Praw Marynarza - Bill Of Rights, opartej o postanowienia Konwencji MLC 2006. Karta Praw Marynarza opracowana przez ITF to esencja MLC przedstawiona w bardzo przystępny i przejrzysty sposób.
2022-09-12
Tzw. Seafarers Wages Bill to narzędzie, które ma zadanie określić poziom wynagrodzenia, odnoszący się do najniższego wynagrodzenia w UK. System ten miałby objąć wszystkich marynarzy niezależnie od narodowości jak i bandery statku.
2022-09-05
Główne organizacje morskie takie jak ICS, BIMCO, INTERTANKO, OCIMF złożyły wniosek do Komitetu ds. Bezpieczeństwa IMO o likwidację strefy wysokiego ryzyka na Oceanie Indyjskim, który zostanie rozpatrzony podczas październikowej Sesji.
2022-08-30
Pismo Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego ws ubezpieczenia marynarzy zatrudnionych w Norwegii
2022-08-24
W ubiegłym roku, pomimo restrykcji COVIDowych, inspektorzy ITF odzyskali 37,6 mln dolarów niewypłaconych pensji
Rynek pracy dla marynarzy
Prowadzimy portal pracy dla marynarzy Sea4You.pl, udzielamy porad prawnych oraz śledzimy i opiniujemy nowe przepisy prawne odnosząc je do sytuacji marynarzy. Wspieramy w trudnych sytuacjach, kontaktujemy i uczestniczymy w negocjacjach z pracodawcami.
Organizacja Marynarzy Kontraktowych
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może sprawić niezłego psikusa.
Materiały do pobrania
Udostępniamy publikacje do przeglądania offline (Biuletyn Morski), formularze i inne materiały. Zobacz galerię zdjęć z akcji i wydarzeń.
Warto wiedzieć
Garść najbardziej przydatnych porad dla marynarzy
Opłać składki on-line
Sprawdź wysokość składek i dokonaj płatności on-line