ITF - logo ETF - logo Fair shipping - logo
OMK is a member of National Maritime Section NSZZ Solidarność Affiliated to ITF and ETF
Przyłącz się do nas! Kliknij i wypełnij deklarację!
Oświadczenie ITF w sprawie kryzysu zmian załogi - 16 lipca 2020
2020-07-22
Dzisiaj minął miesiąc od czasu, gdy ITF - Międzynarodowa Federacja Transportowców powiedziała rządom na świecie, że "już wystarczy" oraz, że światowa federacja związkowa oraz jej afilianci będą pomagać marynarzom na całym świecie w egzekwowaniu ich prawa do zakończenia pracy, zejścia ze statku i repatriacji do swoich domów i rodzin po zakończeniu kontraktów.

Dzisiaj również minęły dwa miesiące od chwili gdy ITF i nasi partnerzy ze Wspólnej Grupy Negocjacyjnej pracodawców morskich (IMEC, IMMAJ, KSA i Evergreen - wspólnie znani jako JNG) dali rządom ostateczny „czas wdrażania” na wprowadzenie praktycznych środków  zgodnie z protokołami prezentującymi 12-stopniowy plan, który wydała Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) w dniu 5 maja 2020.

Pomiędzy tymi ważnymi datami a dniem dzisiejszym nastąpił pewien pozytywny ruch ale rządy zrobiły zbyt mało aby wprowadzić praktyczne wyjątki i protokoły niezbędne do wspierania podmian załóg na całym świecie.

Nadal pozostają setki tysięcy marynarzy, którzy nie mogą zaprzestać pracy i wrócić do domów zastąpieni przez nowe załogi. Głównym czynnikiem jest brak międzynarodowych połączeń lotniczych ale największy problemem pozostają wprowadzone ograniczenia w podróżowaniu i zamknięte granice, które to restrykcje rządy wprowadziły w celu ograniczania rozprzestrzeniania się Covid-19. Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) oszacowała, że obecnie co najmniej 400 000 marynarzy zostało dotkniętych kryzysem zmian załogi spowodowanym przez rządowe ograniczenia w podróżach i zamknięte granice. Dotyczy to zarówno tych uwięzionych na pokładzie statków, jak i tych, którzy oczekują na dołączenie do statków,  aby ponownie zacząć otrzymywać wynagrodzenia dla siebie i swoich rodzin.

Szacujemy, na podstawie ekstrapolacji najnowszych danych ze statków objętych IBF, że z powodu kryzysu zmiany załogi obecnie około 300 000 marynarzy na całym świecie jest uwięzionych na statkach a drugie tyle, bezrobotnych marynarzy,  oczekuje na lądzie aby ich zastąpić. To daje liczbę 600 000 marynarzy dotkniętych tym kryzysem.

Rządy muszą się obudzić i zdać sobie sprawę, że bez przywrócenia podmian załogi po prostu nie można utrzymać lub akceptować rosnącej liczby wyczerpanych i przemęczonych marynarzy  uwięzionych w pracy na statkach. Marynarze i ich związki są głęboko zaniepokojeni ryzykiem dla życia, mienia i środowiska ponieważ z każdym dniem zwiększa się ryzyko katastrofy lub katastrof. Ludzie zginą a wybrzeża zostaną zanieczyszczone.

Nie bez powodu w Konwencji o Pracy na Morzu mamy globalne regulacje dotyczące maksymalnego czasu jaki marynarz może pracować. Dlatego też mamy Konwencję SOLAS, Międzynarodowy Kodeks Zarządzania Bezpieczeństwem (ISM) oraz Standardy Szkolenia i Pełnienia Wacht (STCW). Wszystkie powyższe konwencje są po to aby zapobiec potencjalnej katastrofie. Aby uniknąć katastrofy konieczne trzeba TERAZ podjąć natychmiastowe działania.

Przez cały ten kryzys ITF i jego partnerzy społeczni robią wszystko co w ich mocy aby alarmować i naciskać na praktyczne zmiany, które umożliwiłyby podmiany załogi. Pracujemy razem aby znaleźć praktyczne rozwiązania i zaproponować je rządom.

Nasze wysiłki doprowadziły do przyjęcia przez Organizację Narodów Zjednoczonych, za pośrednictwem jej wyspecjalizowanej agendy ds. morskich IMO, naszych proponowanych ramowych protokołów dotyczących zmiany załogi, w tym zwolnień z obowiązku wizowego dla marynarzy. W tamtym czasie przyjęcie tych protokołów stanowiło przełom dla rządów, gdyż uznały one istotny wkład marynarzy w światowy handel i globalne łańcuchy dostaw. To międzynarodowe uznanie wzmocniło jeszcze włączenie się Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i przypomnienie rządom o ich zobowiązaniach wynikających z konwencji morskich C108, C185 i Konwencji o Pracy na Morzu.

ITF i jego partnerzy społeczni dali rządom „30-dniowy okres wdrażania” aby wprowadzić, jako państwa portu, państwa bandery i kraje macierzyste marynarzy, niezbędne zmiany ułatwiające skuteczne podmiany załogi. Po wygaśnięciu tego okresu wdrażania, w czerwcu, ogłosiliśmy, że „Już wystarczy”.

Ta nakreślona granica wyraźnie pokazała, że ITF i jego afilianci są gotowi wspierać marynarzy w korzystaniu z ich prawa do zakończenia pracy, zejścia ze statku i powrotu do domu do swoich rodzin, gdy ich kontrakty dobiegną końca i będzie można to bezpiecznie zrobić. W ostatnim miesiącu udzielaliśmy porad i pomagaliśmy tysiącom marynarzy w jaki sposób mogą egzekwować to podstawowe prawo.

Jesteśmy przekonani, że stawiając jasno sprawę, że marynarze nie będą w nieskończoność akceptować pracy na statkach bez zmiany, znacznie zwiększyliśmy globalną presję na rządy aby rozwiązać ten kryzys. Działania ITF spowodowały pewne postępy.

Gratulujemy administracjom Kanady i Hongkongu za wprowadzenie możliwości zejścia ze statku marynarzy i zastąpienia ich przez nowe załogi, przy minimalnym ryzyku dla miejscowej ludności. Wielka Brytania również odegrała swoją rolę mimo, że wokół jej wybrzeży jest stosunkowo mało marynarzy. Mamy nadzieję, że ogłoszone w lipcu filipińskie „zielone linie” przyniosą efekty i pozwolą znaleźć skuteczny sposób na zwolnienie i powrót do domu  tej głównej siły roboczej w żegludze morskiej.

Ale niektóre rządy zrobiły krok wstecz. Każdego dnia widzieliśmy narody, które odmawiały zejścia marynarzy na ląd czy ograniczające liczbę osób, które mogą przekraczać ich granice. Nie przyczyni się to do powrotu do bezpiecznego i zrównoważonego globalnego przemysłu żeglugowego z funkcjonującymi zmianami załogi a takie działania nie zapewnią pomocy humanitarnej marynarzom, którzy jej desperacko potrzebują.

W lipcu, podczas Międzynarodowego Wirtualnego Szczytu Morskiego dot. Zmian Załogi, którego gospodarzem była Wielka Brytania, z zadowoleniem przyjęliśmy zobowiązania 13 rządów do wprowadzenia zwolnień wizowych, granicznych i kwarantannowych dla marynarzy. ITF i jego afilianci będą współpracować z tymi rządami aby upewnić się, że dotrzymają tych obietnic oraz, że będą wspierać  operacje zwiększenia liczby lotów w celu sprowadzenia marynarzy ze statków i na statki. Ponadto ITF i jego afilianci będą stawiać wyzwania rządom państw, które zależą od handlu morskiego, aby włączyły się do postępów w realizacji swoich zobowiązań. Takimi krajami są Australia, Chiny, Indie, Rosja i Ukraina.

 

W przyszłości ITF będzie:

             kontynuować swoją kampanię „Już wystarczy” i nadal wspierać marynarzy w egzekwowaniu ich prawa do zakończenia pracy i zejścia ze statku, gdy zakończą swoje kontrakty;
             współpracować  z afiliowanymi związkami marynarzy aby lobbować w rządach krajowych by podejmowały działania w sprawach wiz, kwarantanny, lotów i innych kwestiach niezbędnych do powrotu funkcjonowania zmian załogi dla tych globalnych pracowników;
             reagować na wszelkie próby zastraszania marynarzy lub umieszczania ich na czarnej liście za próby skorzystania z przysługującego im prawa człowieka do zaprzestania pracy i repatriacji po zakończeniu kontraktu;
       potępiać wszystkie próby kryminalizacji lub obwiniania marynarzy za nieuniknione konsekwencje  we flocie światowej, działającej z coraz bardziej wyczerpaną, przemęczoną i zestresowana załogą;
              badać inne możliwości zmuszenia rządów do poważnego traktowania tego kryzysu.

Mówiliśmy wcześniej, że same słowa nie wystarczą. Słowa nie sprowadzą naszych ludzi ze statków. Słowa nie zajmą się bezrobotnymi marynarzami, którzy są w domu i chcą wrócić do pracy. Słowa nie powstrzymają katastrofy.

Domagamy się czynów.

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 16.07.2020 roku.

Źródło: https://solidarnosc.nms.org.pl/article/177

R.R.

2020-08-04
OMK wystąpiła do współpracującej Kancelarii prawno - podatkowej z prośbą o przygotowanie opinii dot. obowiązku opłacania składek przez marynarza na ubezpieczenie społeczne w Wielkiej Brytanii.
2020-08-03
Informujemy, iż pomimo wstępnych obiekcji i dyskusji na temat porozumienia dotyczącego przeniesienia obowiązku ubezpieczenia społecznego z Norwegii do Polski dla polskich marynarzy zostało podpisane na pół roku, czyli do końca roku 2020.
2020-07-29
Welcome to the Family - T-shirt OMK, najnowsze logo.
2020-07-29
Wydaje się, że wszyscy zdają sobie sprawę z tej sytuacji: z powodu COVID-19 i ograniczeń w podróżowaniu marynarze na całym świecie mają trudności w zastąpieniu ich przez nowe załogi i repatriacji.
2020-07-29
Jedną z konsekwencji pandemii są trudności w przestrzeganiu, przez niektóre państwa, zobowiązań wobec marynarzy do ułatwiania udzielania im pomocy medycznej na lądzie. Taka sytuacja jest całkowicie nie do zaakceptowania przez ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców).
2020-07-28
Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku w ośrodkach DOMS w Jarnołtówku, Spale i Zakopanem. Z bonem zapłacicie o 200 zł mniej za wszystkie usługi świadczone w ww. obiektach, a w szczególności wyżywienie, noclegi oraz strefę relaksu.
Rynek pracy dla marynarzy
Prowadzimy portal pracy dla marynarzy Sea4You.eu, udzielamy porad prawnych oraz śledzimy i opiniujemy nowe przepisy prawne odnosząc je do sytuacji marynarzy. Wspieramy w trudnych sytuacjach, kontaktujemy i uczestniczymy w negocjacjach z pracodawcami.
Organizacja Marynarzy Kontraktowych
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może sprawić niezłego psikusa.
Bądź na bieżąco
Udostępniamy publikacje do przeglądania offline (Biuletyn Morski) i inne. Zobacz galerię zdjęć z akcji i wydarzeń. Zobacz z bliska życie marynarzy.
Warto wiedzieć
Garść najbardziej przydatnych porad dla marynarzy
Składki członkowskie
Sprawdź wysokość składek i dokonaj płatności on-line