ITF - logo ETF - logo Fair shipping - logo
OMK is a member of National Maritime Section NSZZ Solidarność Affiliated to ITF and ETF
Przyłącz się do nas! Kliknij i wypełnij deklarację!
Obawy ITF & JNG o ukraińskich marynarzy
2023-11-07
ITF & JNG: Obawy związane z wpływaniem ukraińskich marynarzy do rosyjskich portów i na wody terytorialne.

Od początku wojny na Ukrainie marynarze, niezależnie od narodowości, zatrudnieni na statkach towarowych w obszarze Morza Czarnego i Azowskiego odczuwają negatywny wpływ, dlatego Wspólna Grupa Negocjacyjna (JNG) i Pracownicy Transportu Międzynarodowego Federacja (ITF) wyznaczyła obszary na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim jako „obszary działań wojennych”, co skutkuje podwyższonym poziomem bezpieczeństwa i innymi uprawnieniami dla marynarzy w strefie działań wojennych.

Działania wojenne i konflikt w dalszym ciągu stanowią poważne zagrożenie dla marynarzy, ale obecnie istnieje dodatkowe niebezpieczeństwo dla ukraińskich marynarzy na pokładach statków wpływających na rosyjskie wody terytorialne i/lub do portów, mimo że obszary te znajdują się poza uzgodnionymi obszarami działań wojennych.

(.....)

Zastosowanie postanowień IBF CBA w związku z powyższym, ITF i JNG uzgodniły, co następuje:
     Jeżeli statek zmierza do jakichkolwiek rosyjskich portów i/lub wód terytorialnych, ukraiński marynarz ma prawo poprosić o repatriację na koszt firmy. Marynarz otrzyma wynagrodzenie podstawowe podczas tranzytu oraz wszelkie wymagane wyżywienie i zakwaterowanie do czasu powrotu marynarza do domu lub dotarcia do pierwotnego miejsca zatrudnienia.
     
     Firma dołoży wszelkich starań, aby ponownie oddelegować repatriowanego Marynarza w ciągu 30 dni od daty jego powrotu do domu lub dotarcia do pierwotnego portu zatrudnienia, aby mógł kontynuować pierwotne warunki umowy lub otrzymać ofertę nowej umowy.

     Jeżeli marynarz nie zostanie ponownie oddelegowany w ciągu 30 dni od daty jego powrotu do domu lub dotarcia do pierwotnego portu zatrudnienia, Firma wypłaci Marynarzowi odszkodowanie w następujący sposób:
     Jeżeli do umowy o pracę marynarzy (SEA) pozostały 2 miesiące lub więcej, rekompensata wynosi 2 miesiące wynagrodzenia podstawowego.
     Jeżeli do okresu SEA pozostało mniej niż 2 miesiące, rekompensata jest proporcjonalna do podstawowego poziomu wynagrodzenia.

Więcej : Link
R.R.

2024-06-17
OMK NEWS - Twoje źródło informacji na morzu. Informujemy, że wysłaliśmy na wskazane adresy e-mail kolejne wydanie OMK NEWS - Twoje źródło wiadomości na morzu w formie pdf.
2024-06-12
W związku z dobiegającą rocznicą polisy (30.06.2024 roku) dodatkowego ubezpieczenia grupowego w PZU dla marynarzy z OMK i rodzin, osoby chcące przedłużyć ochronę ubezpieczeniową na kolejny rok (warunki, zakres ubezpieczenia oraz składka nie ulegają zmianie) proszone są o dokonanie płatności analogicznie jak do roku poprzedniego bezpośrednio na konto PZU.
2024-06-11
Z przyczyn techniczny nastąpiła (czasowo) zmiana numeru tel. do naszego biura OMK. Bardzo prosimy kontaktować na wyżej podany numer telefonu. Po rozwiązaniu problemów technicznych, powrócimy do poprzedniego numeru, o czym powiadomimy niezwłocznie.
2024-06-10
Przypominamy, że w ramach przynależności do Organizacji Marynarzy Kontraktowych marynarze są objęci obligatoryjnie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU 24 h podczas pracy na statku i wypoczynku w domu, również w strefie działań pirackich. Koszt ubezpieczenia ponosi OMK.
2024-05-20
OMK wznowiło publikację "Pierwsza praca na statku" opisującą najważniejsze aspekty związane z umową o pracę, postępowaniem powypadkowym oraz w jaki sposób, co i gdzie należy sprawdzić. Ulotkę można pobrać na naszej stronie internetowej w zakładce "Publikacje do pobrania".
2024-05-13
Miałeś wypadek na statku, nie posiadasz informacji związanej z ubezpieczeniem, masz problemy z uzyskaniem odszkodowania, armator odrzuca roszczenia powypadkowe ? Pamiętaj o OMK.
Rynek pracy dla marynarzy
Prowadzimy portal pracy dla marynarzy Sea4You.pl, udzielamy porad prawnych oraz śledzimy i opiniujemy nowe przepisy prawne odnosząc je do sytuacji marynarzy. Wspieramy w trudnych sytuacjach, kontaktujemy i uczestniczymy w negocjacjach z pracodawcami.
Organizacja Marynarzy Kontraktowych
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może sprawić niezłego psikusa.
Materiały do pobrania
Udostępniamy publikacje do przeglądania offline (Biuletyn Morski), formularze i inne materiały. Zobacz galerię zdjęć z akcji i wydarzeń.
Warto wiedzieć
Garść najbardziej przydatnych porad dla marynarzy
Opłać składki on-line
Sprawdź wysokość składek i dokonaj płatności on-line