ITF - logo ETF - logo Fair shipping - logo
OMK is a member of National Maritime Section NSZZ Solidarność Affiliated to ITF and ETF
Przyłącz się do nas! Kliknij i wypełnij deklarację!
Nowy indeks wskazujący firmy, które nadużywają praw marynarzy
2024-02-02
Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu (ITF) uruchomiła nowy internetowy indeks mający na celu zwalczanie wyzysku i molestowania pracowników na morzu.

Indeks naruszeń praw marynarzy (Link) zawiera listę firm i osób, które odmawiają marynarzom podstawowych praw człowieka i praw związkowych oraz je nadużywają – w tym nie płacą wynagrodzeń, nie zapewniają artykułów pierwszej potrzeby, w tym żywności i wody, oraz porzucają ich na morzu w niebezpiecznych warunkach.

Steve Trowsdale, Koordynator Inspektoratu ITF, powiedział: „marynarze nie tylko walczą z siłami natury na oceanach świata, ale pozostają niewidoczną siłą roboczą, często spędzając wiele miesięcy z dala od bliskich, w trudnych warunkach życia.

Mamy zerową tolerancję dla każdego, kto zaprzecza prawom marynarzy pracujących dla nich w jakimkolwiek charakterze i je nadużywa. Indeks ten wytypuje i zawstydzi firmy, właścicieli statków, zarządzających statkami i inne osoby, które celowo ignorują i podważają prawa marynarzy oraz międzynarodowe konwencje regulujące warunki pracy i życia na statkach”.


O ITF: Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu (ITF) jest globalnym, demokratycznym, kierowanym przez stowarzyszenia ruchem zrzeszającym 740 związków zawodowych pracowników transportu, uznawanych za wiodącą na świecie władzę transportową. Z pasją walczymy o poprawę życia zawodowego; łącząca związki zawodowe i sieci pracownicze ze 153 krajów w celu zapewnienia swoim członkom praw, równości i sprawiedliwości. Jesteśmy głosem 20 milionów pracowników transportu, którzy poruszają się po świecie.

Informacje o wskaźniku naruszeń praw marynarzy: Wskaźnik naruszeń praw marynarzy ITF ma na celu identyfikację działań armatorów, zarządzających statkami, państw bandery lub innych stron, które indywidualnie lub zbiorowo naruszają podstawowe prawa marynarzy. Obejmuje to między innymi faktyczne lub groźbę przemocy fizycznej lub seksualnej; niepłacenie wynagrodzeń; uporczywe naruszanie postanowień umowy o pracę lub układu zbiorowego; naruszenie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; żywność i woda poniżej standardów; zakwaterowanie załogi poniżej standardów, wielokrotne porzucanie; oraz ciągłe lekceważenie międzynarodowych norm dotyczących bezpieczeństwa na morzu, zakwaterowania załogi i innych odpowiednich norm.

R.R.

2024-04-22
OMK NEWS - Twoje źródło informacji na morzu. Informujemy, że wysłaliśmy na wskazane adresy e-mail kolejne wydanie OMK NEWS - Twoje źródło wiadomości na morzu w formie pdf.
2024-03-27
udanych spotkań w gronie najbliższych, wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym
2024-03-26
Morze Czerwone i Zatoka Adeńska
2024-03-19
Pobieranie od marynarzy opłat za zakwaterowanie podważa prawo międzynarodowe
2024-03-12
Żadna możliwość dostawy, nie jest warte utraty życia marynarzy.
2024-03-01
W odpowiedzi na liczne zapytania marynarzy z OMK, czy do ubezpieczenia zdrowotnego w rozszerzonej przynależności do OMK/ITF Premium może przystąpić rodzina marynarza, informujemy, żę od 06/2023 r.rozszerzyliśmy ubezpieczenie zdrowotne o członków rodziny ( małżonka / partnerów , dzieci )
Rynek pracy dla marynarzy
Prowadzimy portal pracy dla marynarzy Sea4You.pl, udzielamy porad prawnych oraz śledzimy i opiniujemy nowe przepisy prawne odnosząc je do sytuacji marynarzy. Wspieramy w trudnych sytuacjach, kontaktujemy i uczestniczymy w negocjacjach z pracodawcami.
Organizacja Marynarzy Kontraktowych
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może sprawić niezłego psikusa.
Materiały do pobrania
Udostępniamy publikacje do przeglądania offline (Biuletyn Morski), formularze i inne materiały. Zobacz galerię zdjęć z akcji i wydarzeń.
Warto wiedzieć
Garść najbardziej przydatnych porad dla marynarzy
Opłać składki on-line
Sprawdź wysokość składek i dokonaj płatności on-line